Mail: sekretariat@hospicefyn-sf.dk
Hospice Fyn Støtteforening
Download brochure
Velkommen

Hospice Fyn Støtteforening er en almen velgørende forening som har til formål at støtte Hospice Fyn.
Det gør vi bl.a. på følgende måder - ved at udbrede kendskabet til hospice, ved at skaffe økonomiske ressourcer via enkeltpersoner, virksomheder, institutioner og fonde m.m.
Vi giver tilskud til særlige ønsker og udsmykning af Hospice Fyn.
Vi støtter det frivillige arbejde på Hospice Fyn.
Vi yder tilskud til fremme af forskning i palliativ behandling og efteruddannelse af personale.
Vi yder støtte til beboere og pårørende med tilknytning til Hospice Fyn.
Nyheder
Indmeldelse
Navn
Adresse
Telefon nummer
Mobil nummer
E-mail